fbpx

Termeni şi condiţii

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE („TERMENI AI SITE-ULUI”) ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB. FOLOSIND ACEST SITE WEB, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI LEGAT DE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, NU UTILIZAȚI ACEST SITE.

Acești Termeni ai Site-ului se aplică exclusiv accesului și utilizării de către dumneavoastră la site-ul web al TRAVELCARPATHIA S.R.L. – www.travelcarpathia.com, precum și a tuturor subdomeniilor asociate, serviciilor online și aplicațiilor mobile, precum și acelor site-uri enumerate în paragraful de mai jos intitulat „Site-uri web suplimentare care fac obiectul Termeniilor site-ului” (colectiv numite, „Site-uri”). Acești Termeni ai Site-ului nu modifică în niciun fel termenii sau condițiile oricărui alt acord pe care l-ați putea avea cu TRAVELCARPATHIA S.R.L.. Dacă utilizați Site-ul în numele oricărei entități, declarați și garantați că sunteți autorizat să acceptați acești Termeni ai Site-ului în numele acelei entități și că acea entitate este de acord să vă despăgubească pe dumneavoastră și pe TRAVELCARPATHIA S.R.L. pentru încălcări ale acestor Termeni ai Site-ului.

TRAVELCARPATHIA S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba sau modifica oricare dintre termenii și condițiile conținute în Termeni ai Site-ului sau în orice politică sau îndrumare a Site-ului, în orice moment și la discreția sa. Orice schimbare sau modificare va intra în vigoare imediat după publicarea revizuirilor pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului după publicarea schimbărilor sau modificărilor va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor schimbări sau modificări. Prin urmare, ar trebui să revizuiți frecvent Termenii Site-ului și politicile aplicabile periodic pentru a înțelege termenii și condițiile care se aplică utilizării de către dvs. a Site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu termenii modificați, trebuie să încetați să utilizați Site-ul.

GENERAL

TRAVELCARPATHIA S.R.L. controlează și operează acest Site din România. TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu declară că materialele de pe acest Site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locații, iar accesul la acest Site din teritorii în care conținutul său este ilegal, este interzis. Cei care aleg să acceseze acest Site din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale aplicabile.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate pentru informații despre modul în care TRAVELCARPATHIA S.R.L. colectează, utilizează și dezvăluie informații de identificare personală de la utilizatorii săi.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT) ȘI LICENȚĂ LIMITATĂ

Cu excepția cazului în care se indică altfel în Site, Site-ul și tot conținutul precum și alte materiale de pe Site, inclusiv, fără limitare, toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, modelele, textele, graficele, imaginile, informațiile, datele, software-ul, metodele, invențiile, fișierele de sunet, alte fișiere și selecția și aranjarea acestora (colectiv numite în continuare, „Materialele Site-ului”) sunt proprietatea proprie a TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau a rețelei, licențiaților sau utilizatorilor ai TRAVELCARPATHIA S.R.L. și sunt protejate de legile României precum și de legile internaționale privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală.

Se acordă permisiunea de a accesa și de a utiliza Site-ul și de a afișa, copia, imprima și descărca Materialele Site-ului numai pentru uz personal, necomercial, în conformitate cu acești Termeni ai Site-ul și cu celelalte reguli și restricții conținute în Site, cu condiția să nu modificați Materialele Site-ului și să păstrați toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate conținute în materiale. În plus, sunteți de acord că această permisiune nu include:

 1. orice utilizare comercială sau orice revânzare sau redistribuire a Site-ului sau a Materialelor Site-ului;
 2. colectarea și utilizarea oricăror liste de produse, imagini sau descrieri;
 3. distribuirea, difuzarea publică sau afișarea în public a oricăror Materiale ale Site-ului,
 4. efectuarea oricăror utilizări derivate a Site-ului și a Materialelor Site-ului sau a oricărei părți a acestora;
 5. utilizarea oricăror metode de extragere a datelor, roboți sau metode similare de colectare sau extragere a datelor;
 6. descărcarea (altele decât stocarea în cache a paginii) a oricărei părți a Site-ului, a Materialelor Site-ului sau a oricărei informații conținute în acestea, cu excepția cazurilor permise în mod expres pe Site; sau
 7. orice utilizare a Site-ului sau a Materialelor Site-ului în alt fel decât în scopul propus.

Permisiunea acordată aici este revocabilă în orice moment, cu sau fără motiv. Cu excepția celor menționate în mod expres aici, niciunul dintre Materialele site-ului nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, descărcat, afișat, postat, transmis sau utilizat în orice alt mod sub orice formă sau prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul prealabil scris al TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau proprietarul drepturilor de autor.

Permisiunea care vi se acordă încetează automat dacă încălcați oricare dintre Termenii și Condițiile de utilizare. La încetare, trebuie să distrugeți imediat orice materiale descărcate și tipărite. De asemenea, nu puteți, fără permisiunea TRAVELCARPATHIA S.R.L., să „oglindiți” orice material conținut pe acest Site pe orice alt server. Orice utilizare neautorizată a oricărui material conținut pe acest Site poate încălca legea aplicabilă (inclusiv legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale, legile privind confidențialitatea și publicarea, precum și reglementările și statutele privind comunicațiile).

POLITICA PRIVIND ÎNCĂLCAREA ÎN MOD REPETAT

TRAVELCARPATHIA S.R.L. respectă proprietatea intelectuală a altora și le cerem utilizatorilor noștri să facă același lucru. În conformitate cu Legea actualizată nr. 84/1998 privind mărcile comerciale și indicațiile geografice, Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic și alte legi aplicabile, TRAVELCARPATHIA S.R.L. a adoptat o politică de a închide, în circumstanțe adecvate și la discreția sa exclusivă, contul oricăror utilizatori care încalcă în mod repetat Termenii și Condițiile de utilizare. TRAVELCARPATHIA S.R.L. poate, de asemenea, la propria sa discreție, să limiteze accesul la acest Site și/sau să închidă conturile oricăror utilizatori care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora (indiferent dacă există vreo încălcare repetată).

PLÂNGERI LEGATE DE DREPTUL DE AUTOR

Dacă credeți cu bună-credință că lucrarea dumneavoastră protejată prin drepturi de autor a fost reprodusă pe site-ul nostru fără autorizație într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați agentului de drepturi de autor al TRAVELCARPATHIA S.R.L., la adresa furnizată mai jos, următoarele informații:

 • o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau al altor interese de proprietate intelectuală;
 • o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale despre care susțineți că a fost încălcată;
 • o descriere a locului de pe acest site în care se află materialul despre care susțineți că încalcă drepturile de autor;
 • adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail;
 • o declarație din partea dvs. conform căreia credeți cu bună-credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege; și
 • o declarație a dvs., făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul dreptului de autor sau al proprietății intelectuale sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor sau al proprietății intelectuale.

Agentul pentru TRAVELCARPATHIA S.R.L. pentru sesizarea reclamațiilor legate de dreptul de autor sau alte încălcări ale proprietății intelectuale poate fi contactat fie prin poștă la consilierul juridic, TRAVELCARPATHIA S.R.L., Calea Feldioarei nr.27, camera 11, 500471, Brașov, România; sau prin email la i.savulesu@carpathia.org. Aceste informații de contact sunt numai pentru încălcări suspectate legate de drepturi de autor sau alte notificări de încălcare a proprietății intelectuale și nu sunt pentru retipărire sau solicitări de permisiune de utilizare. Informațiile de contact pentru alte probleme sunt furnizate în altă parte pe acest site. Putem notifica utilizatorii noștri privind o reclamație de încălcare a drepturilor de autor prin intermediul unei notificări generale pe Site, prin e-mail la adresa de e-mail a unui utilizator din evidențele noastre sau printr-o comunicare scrisă trimisă prin poștă la adresa unui utilizator din evidențele noastre.

MĂRCI COMERCIALE

Sigla Travel Carpathia și orice alt nume de produs sau serviciu sau slogan conținut în Site sunt mărci comerciale ale TRAVELCARPATHIA S.R.L., rețelelor TRAVELCARPATHIA S.R.L., partenerii săi corporativi, licențiatorii sau alți proprietari respectivi și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau deținătorul mărcii comerciale aplicabil. Nu aveți dreptul să utilizați metaetichete sau orice alt „text ascuns” care folosește „Travel Carpathia”, inițialele TC sau orice alt nume, marcă comercială sau denumire de produs sau serviciu al TRAVELCARPATHIA S.R.L. fără permisiunea noastră prealabilă scrisă. În plus, aspectul site-ului, inclusiv toate anteturile de pagină, graficele personalizate, pictogramele butoanelor și scripturile, marca de serviciu, marca comercială și/sau îmbrăcămintea comercială a TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parțial, fără permisiunea noastră prealabilă în scris. Referirea la orice produse, servicii, promisiuni sau alte informații, prin denumire comercială, marcă comercială, producător, furnizor sau în alt mod nu constituie sau implică susținerea, sponsorizarea sau recomandarea acestora de către noi.

SITE-URI LEGATE DE  ACEST SITE; CONȚINUT DE LA PĂRȚI TERȚE

Acest site poate conține link-uri către sau poate încadra site-uri web ale terților („Site-uri ale terților”) și poate conține sau face link-uri către informații, materiale, comunicări sau alt conținut de la terți (denumite colectiv „Conținutul terților”). Asemenea Conținuturi ale Terților și Site-uri ale Terților nu se află sub controlul TRAVELCARPATHIA S.R.L., iar TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu aprobă, nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru, și nu face nicio declarație sau garanție cu privire la site-urile terților, conținutul terților sau orice produse sau servicii oferite de terți pe site sau pe orice site al terților. TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu intenționează ca linkurile de pe acest Site să fie recomandări sau aprobări ale entităților conectate sau a produselor sau serviciilor acestora și sunt furnizate numai pentru comoditate. Utilizarea de către dvs. a site-urilor terților sau a conținutului terților sau a oricăror produse și servicii din terță parte este pe propriul risc și se supune termenilor și condițiilor furnizorului.

SITE-URI CU LEGĂTURĂ LA ACEST SITE

Dacă doriți să conectați un alt site Web la acest Site, puteți face acest lucru numai dacă obțineți permisiunea prealabilă de la TRAVELCARPATHIA S.R.L.. Un astfel de link nu poate să sugereze sau să implice aprobarea sau recomandarea din partea TRAVELCARPATHIA S.R.L. a oricărui produs, poziție, entitate sau persoană fizică sau să portretizeze TRAVELCARPATHIA S.R.L. într-o manieră falsă, înșelătoare, derogatorie sau în alt mod defăimătoare, iar site-ul de linkare nu poate conține niciun material pentru adulți sau ilegal sau orice material care este ofensator, hărțuitor sau în orice alt mod inacceptabil. Orice drept de conectare poate fi revocat în orice moment. Nu puteți utiliza logo-ul TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau alt grafic proprietar al TRAVELCARPATHIA S.R.L. să vă conectați la Site fără permisiunea scrisă expresă a TRAVELCARPATHIA S.R.L.. În plus, nu puteți încadra sau furniza link-uri inline către Site fără acordul expres scris al TRAVELCARPATHIA S.R.L..

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII/DISCLAIMER

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE, A MATERIALELOR SITE-ULUI SI A SERVICIILOR FURNIZATE PE SAU PRIN SITE („SERVICIILE”) ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI SUNT FURNIZATE „CUM SUNT”, FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL. TRAVELCARPATHIA S.R.L. NU DECLARĂ ȘI GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL, MATERIALELE SITE-ULUI SAU SERVICIILE SUNT EXACTE, COMPLETE, FIDELE, ACTUALE SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ SITE-UL SAU SERVERELE SALE SUNT FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. TREBUIE SĂ UTILIZAȚI SOFTWARE RECUNOSCUT DE INDUSTRIE PENTRU A DETECTA ȘI DEZINFECTA VIRUȘI DIN ORICE DESCĂRCARE. TRAVELCARPATHIA S.R.L. NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ERORI SAU OMISIUNI TIPOGRAFICE. REFERINȚA LA ORICE PRODUSE, SERVICII, PROGRAME SAU ALTE INFORMAȚII, PRIN NUMELE COMERCIAL, MARCĂ COMERCIALĂ, PRODUCĂTOR, FURNIZOR SAU ALTE ELEMENTE IDENTIFICATOARE NU CONSTITUIE ȘI IMPLICĂ APROPRIEREA, SPONSORIZAREA SAU RECOMANDAREA ACESTORA SAU ORICE AFILIERE DE CĂTRE TRAVELCARPATHIA S.R.L.. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TRAVELCARPATHIA S.R.L. RENUNȚĂ EXPRES LA TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI ALȚI TERMENI EXPRIMATE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR ȘI A FIDUCĂȚII ALE TERȚELOR PĂRȚI.

FEEDBACK ȘI MATERIALE

Orice comentarii sau materiale trimise către TRAVELCARPATHIA S.R.L. (prin orice mijloc, inclusiv e-mail și poștă) inclusiv date de feedback, cum ar fi întrebări, idei, comentarii, sugestii sau altele referitoare la acest Site sau la orice alte produse sau programe ale TRAVELCARPATHIA S.R.L. (colectiv numite „Feedback”), va fi considerat a fi neconfidențial și va deveni proprietatea exclusivă a TRAVELCARPATHIA S.R.L.. Prin prezenta atribuiți toate drepturile legate de Feedback către TRAVELCARPATHIA S.R.L. și TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de Feedback. Fără a limita cele de mai sus, TRAVELCARPATHIA S.R.L. va fi liber să reproducă, să folosească, să dezvăluie, să expună, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări derivate și să distribuie Feedback-ul altora fără limitare, fără recunoaștere sau compensație pentru dvs. În plus, renunțați în mod expres la orice drepturi morale pe care le aveți în acest Feedback.

POLITICA DE RAMBURSARE

 • Până la 30 de zile înainte de începere – anulare gratuită
 • 30-15 zile înainte de începere – 50% taxă de anulare
 • Cu 14-7 zile înainte de începere – 75% taxă de anulare
 • Cu mai puțin de 7 zile înainte de începere – taxă de anulare 100%.

Toate profiturile merg către eforturile de conservare ale Fundației Conservation Carpathia (FCC)

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI ȘI SERVICII SAU ZONE INTERACTIVE

Site-ul poate include forumuri de discuții, conținut generat de utilizatori sau alte zone sau servicii interactive („Zone interactive”), inclusiv panouri de mesaje, servicii de găzduire sau stocare online sau alte zone sau servicii în care dvs. sau alți utilizatori creați, postați sau stocați orice conținut, mesaje, materiale, date, informații, text, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, cod sau alte elemente sau materiale de pe Site („Conținutul utilizatorului”). Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea de către dvs. a acestor Zone interactive și le utilizați pe propriul risc. Prin utilizarea oricăror zone interactive, sunteți de acord să nu publicați, să încărcați, să transmiteți, să distribuiți, să stocați, să creați sau să publicați în alt mod prin intermediul site-ului oricare dintre următoarele:

 1. Conținutul utilizatorului care este ilegal, calomnios, defăimator, obscen, pornografic, indecent, lasciv, sugestiv, hărțuitor, amenințător, invaziv asupra vieții private sau a drepturilor de publicitate, abuziv, inflamator, fraudulos sau în orice alt mod inacceptabil;
 2. Conținut de utilizator care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune penală, ar încălca drepturile oricărei părți sau care ar crea în alt mod răspundere legală sau ar încălca orice lege locală, statală, națională sau internațională;
 3. Conținut de utilizator care poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de proprietate al oricărei părți. Prin postarea oricărui Conținut de utilizator, declarați și garantați că aveți dreptul legal de a distribui și reproduce acest Conținut de utilizator;
 4. Conținut de utilizator care uzurpă identitatea oricărei persoane sau entități sau care reprezintă în alt mod fals afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate;
 5. Conținutul utilizatorului care, după singura hotărâre a TRAVELCARPATHIA S.R.L., poate pune în pericol sau afecta în alt mod TRAVELCARPATHIA S.R.L., incluzând, dar fără a se limita la, conținut în numele (sau în opoziția) oricărui candidat la o funcție publică și conținut care conține propagandă sau care altfel încearcă să influențeze legislația;
 6. Promoții, reclame sau solicitări;
 7. Informații private ale oricărei terțe părți, inclusiv, fără limitare, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere personale de identificare și numere de card de credit;
 8. Viruși, date corupte sau alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive; și
 9. Conținutul utilizatorului care, după singura hotărâre a TRAVELCARPATHIA S.R.L., este inacceptabil sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să folosească sau să se bucure de Zonele Interactive sau de Site, sau care poate expune TRAVELCARPATHIA S.R.L. sau utilizatorii săi la orice prejudiciu sau răspundere de orice tip.

TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice Conținut de utilizator postat, stocat sau încărcat de dvs. sau de orice terță parte, sau pentru orice pierdere sau deteriorare a acestuia, TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu este nici răspunzător pentru orice greșeli, defăimare, calomnie, omisiuni, minciuni, obscenitate, pornografie sau blasfemie pe care le puteți întâlni. Utilizarea zonelor interactive este pe propriul risc. În calitate de furnizor de servicii interactive, TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu este responsabil pentru nicio declarație, reprezentare sau Conținut de utilizator furnizat de utilizatorii săi în orice forum public, pagină sau altă zonă interactivă. Deși TRAVELCARPATHIA S.R.L. nu are nicio obligație de a verifica, edita sau monitoriza niciunul din Conținutul postat în nicio zonă interactivă, TRAVELCARPATHIA S.R.L. își rezervă dreptul și are discreție absolută de a elimina, filtra sau edita orice conținut de utilizator postat sau stocat pe site în orice moment și din orice motiv, fără notificare, și sunteți singurul responsabil pentru crearea copiilor de rezervă și înlocuirea oricărui conținut de utilizator pe care îl postați sau stocați pe site pe cheltuiala dumneavoastră exclusivă. Orice utilizare a Zonelor Interactive sau a altor părți ale Site-ului cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești Termeni ai Site-ului și poate duce, printre altele, la rezilierea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Zonele Interactive și/sau Site-ul.

Vă păstrați toate drepturile asupra conținutului utilizatorului (altul decât Feedback-ul) pe care îl postați pe site. Dacă nu indicăm altfel, acordați TRAVELCARPATHIA S.R.L. și rețelei TRAVELCARPATHIA S.R.L. un drept neexclusiv, la nivel mondial, fără drepturi de autor, perpetuu, irevocabil și pe deplin sublicențiat de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribuii, executa și afișa un astfel de conținut de utilizator pe sau în legătură cu site-ul și orice Servicii conexe. Acordați TRAVELCARPATHIA S.R.L., rețelei TRAVELCARPATHIA S.R.L. și afiliaților și sublicențiaților acestora dreptul de a utiliza numele pe care îl trimiteți în legătură cu un astfel de conținut, dacă aceștia doresc. Declarați și garantați că (a) dețineți și controlați toate drepturile asupra Conținutului utilizatorului pe care îl postați sau aveți dreptul de a posta un astfel de Conținut de utilizator pe Site; (b) Conținutul utilizatorului este exact și nu induce în eroare; și (c) utilizarea și postarea Conținutului utilizatorului pe care îl furnizați nu încalcă acești Termeni ai site-ului și nu va încălca niciun drept sau nu va cauza prejudicii nici unei persoane sau entități.

DATE DE ÎNREGISTRARE; SECURITATEA CONTULUI

Având în vedere utilizarea de către dvs. a Site-ului, dacă creați orice cont pe Site, sunteți de acord să (a) să furnizați informații exacte, actuale și complete despre dvs., așa cum vă pot fi solicitate de orice formulare de înregistrare de pe Site („Datele de înregistrare”) ; (b) mențineți securitatea parolei și a identificării dvs.; (c) să mențineți și să actualizați cu promptitudine Datele de Înregistrare, precum și orice alte informații pe care le furnizați către TRAVELCARPATHIA S.R.L., pentru a le menține exacte, actuale și complete; și (d) să acceptați toate riscurile de acces neautorizat la Datele de înregistrare și orice alte informații pe care le furnizați către TRAVELCARPATHIA S.R.L..

LIMITARE A RĂSPUNDERII

ÎN NICI ÎNTR-UN CAZ TRAVELCARPATHIA S.R.L. ȘI NICIO ALTĂ PARTE (IMPLICATĂ SAU NU ÎN CREAREA, PRODUCEREA, MENȚINEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI) ȘI/SAU OFICIAȚII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, ACȚIONARII SAU AGENȚI AI ORICĂRORA DINTRE EI, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE PREJUDICII DIRECTE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE DE ORICE FEL, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA PROFITURILOR REALE SAU ANTICIPATE, PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA CONTRACTELOR, PIERDEREA DE BUNĂVOINȚĂ SAU REPUTAȚIE, PIERDEREA ECONOMISIRILOR, ANTICIPATE, PIERDERA, DETERIORAREA SAU CORUPEREA DATELOR, FIE ÎNTR-O ACȚIUNE ÎN CONTRACT, DELICIT (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITAȚI LA NEGLIGENȚĂ) SAU ÎN ALT MOD, DERIVATE DIN SAU CONECTAT ÎN ORICE MOD CU UTILIZAREA SITE-ULUI, A SERVICIILOR, A CONȚINUTULUI SAU A MATERIALULUI CONȚINUT ÎN SAU ACCESAT PRIN SITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE DAUNE CAZATE DE SAU REZULTATE DIN ÎNCREDEREA DE CĂTRE UTILIZATOR LEGATĂ DE ORICE INFORMAȚIE OBȚINĂ DE LA TRAVELCARPATHIA S.R.L. SAU CARE REZULTĂ DIN, ERORI, ȘTERGEREA FIȘIERELOR SAU A EMAIL-URILOR, DEFECTE, VIRUȘI, ÎNTÂRZIERI DE FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE SAU ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, RESULTAT SAU NU DIN FORȚĂ MAJORĂ, EȘEC DE COMUNICAȚII, FURT, DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT LA ÎNREGISTRĂRI, PROGRAME SAU SERVICII ALE TRAVELCARPALTHIA S.R.L.. ÎN NICIO CAZ RĂSPUNDEREA AGREGATĂ A TRAVELCARPATHIA S.R.L., FIE ÎN CONTRACTUL, GARANȚIE, DELICIT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, ACTIVĂ, PASIVĂ SAU IMPUTATĂ), RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS, RESPONSABILITATEA STRICTĂ SAU ALTELE TEORII, CARE REIESE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE UTILIZAREA SITE-ULUI, NU DEPĂȘEȘTE ORICE DESPĂGUBIRE PE CARE O PLĂTIȚI, DACĂ ESTE CAZUL, CĂTRE TRAVELCARPATHIA S.R.L. PENTRU ACCESUL SAU UTILIZAREA SITE-ULUI.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să protejați TRAVELCARPATHIA S.R.L. și afiliații săi, contractorii independenți, furnizorii de servicii, furnizorii, licențiatorii și consultanții și, respectiv, ofițerii, directorii, angajații și agenții săi („Părțile Despăgubite”), de orice răspundere față de și împotriva oricăror pretenții, daune, costuri, acțiuni, cereri, răspunderi și decontări și cheltuieli (inclusiv, fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții, a oricărui conținut de utilizator pe care îl postați, stocați sau transmiteți în alt mod pe sau prin intermediul Site-ului, sau utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza Site-ul, inclusiv, fără limitare, orice proces, cerere sau pretenție efectivă sau amenințată formulată împotriva părților despăgubite, care decurg din sau se referă la conținut, conduita dvs. sau încălcarea dvs. a drepturilor oricărei terțe părți.

SITE-URI WEB SUPLIMENTARE CARE FAC SUBIECTUL TERMENILOR SITE-ULUI

Acești Termeni de utilizare ai site-ului TRAVELCARPATHIA S.R.L. se vor aplica următoarelor site-uri web și tuturor subdomeniilor asociate:

TERMINAREA; ELIMINAREA CONȚINUTULUI UTILIZATORULUI

Fără a aduce atingere oricăruia dintre acești Termeni ai Site-ului, TRAVELCARPATHIA S.R.L. își rezervă dreptul, fără notificare și la discreția sa, de a întrerupe Site-ul sau orice Servicii oferite prin intermediul Site-ului și de a vă rezilia licența de utilizare și de a vă bloca accesul la Site în orice moment, fără notificare. În plus, TRAVELCARPATHIA S.R.L. își rezervă dreptul de a șterge, edita sau modifica orice și tot Conținutul utilizatorului conținut în Site și orice servicii oferite prin intermediul Site-ului în orice moment, fără notificare.

SEPARABILITATE/INDEPENDENŢA CLAUZELOR/RENUNȚARE

Dacă vreo prevedere a acestor Termeni ai Site-ului este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci o astfel de prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni ai Site-ului și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Nicio renunțare la oricare dintre acești Termeni de Site nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau condiție sau la orice alt termen sau condiție.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni ai Site-ului și utilizarea de către dvs. a Site-ului sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile române, aplicabile acordurilor încheiate și care urmează să fie executate în întregime în România, fără a recurge la prevederile sale de conflict de legi. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție sau în echitate care decurge sau se referă în orice mod la acești Termeni ai Site-ului va fi depusă numai în instanțele române și, prin prezenta, sunteți de acord irevocabil și necondiționat și vă supuneți jurisdicției exclusive a acestor instanțe asupra oricărei procese, acțiuni sau proceduri care pot decurge din acești Termeni ai Site-ului.

ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

Vă mulțumim pentru cooperare. Întrebările sau comentariile cu privire la Site trebuie adresate prin e-mail la info@carpathia.org